Filosofie práva

Čtrnáct autorů. Jedna kniha. Inspirovali jsme se angloamerickým stylem psaní textů a vydáváme pro vás první český handbook o právní filosofii.  Autorský kolektiv pod vedením Tomáše Sobka a Martina Haply byl specificky vybrán tak, aby každý z autorů napsal kapitolu o oblasti, které se dlouhodobě věnuje. Výsledkem je kniha, která je v současnosti nejúplnějším a nejkomplexnějším pojednáním o právní filosofii na českém trhu. Jedná se o první knihu v edici Iurium Handbook Series.

Skladem
549 Kč
Kategorie: Právnická literatura
Hmotnost: 0.844 kg

„Dosud nám chybělo přehledové dílo o moderních směrech právní filosofie. Kniha pokrývá toto téma kvalitním způsobem reflektujícím současný stav oboru v západní právních filosofii, je mimořádně užitečná jako shrnutí dosavadního poznání a východisko pro další studium.“

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

 

 

„Knihu je nutno doporučit z několika důvodů: Jednak se snaží pokračovat v započatém trendu rozvíjení a obohacování právně filosofického myšlení v České republice, které se po roce 1989 sice podařilo pomalu restaurovat (za všechny zejm. práce Jiřího Přibáně, Pavla Holländera či Tomáše Sobka), řada otázek je však v české právní akademii buď opomíjena, nebo zpracována nedostatečně. Druhým důležitým důvodem je významný přesah publikace do oblasti ústavního práva.  Neboť právě v oblasti ústavního práva, které se vyznačuje značnou obecností právní úpravy a širokým prostorem pro interpretaci (ať již v oblasti práva organizačního, tak v oblasti lidských práv), jsou složité případy řešeny právě pomocí argumentace právně filosofické a výrazně hodnotové. V tomto ohledu je tedy propojení obecných otázek právní filosofie s otázkami strukturálních základů ústavního práva (např. otázky konstitucionalismu či filosofie státu), s otázkami klíčových ústavně právních konceptů (lidská práva jakožto subjektivní práva, problém jejich původu a platnosti), či s metodologií nárokující si univerzální aplikovatelnost (metoda proporcionality) více než vhodné a žádoucí.“

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

 

Seznam kapitol

Část první: Směry současného právního myšlení

 1. Právní pozitivismus (Tomáš Sobek)
 2. Kritika právního pozitivismu (Petr Osina)
 3. Právní realismus (Tomáš Gábriš & Marek Káčer)
 4. Critical Legal Studies (Martin Škop)
 5. Ekonomická analýza práva (Tereza Vaňkátová)
 6. Systémové teorie v právu (Pavel Ondřejek)

Část druhá: Filosofie práva v ústavním prostoru

 1. Veřejný rozum a právo (Pavel Dufek)
 2. Konstitucionalismus (Jiří Baroš)
 3. Ústavní identita (Maxim Tomoszek)
 4. Subjektivní práva (Michal Šejvl)
 5. Teorie lidských práv (Martin Hapla)
 6. Proporcionalita (Zdeněk Červínek)
 7. Současná filosofie státu (Vojtěch Belling)

Podrobnosti o knize

Počet stran: 485

Hmotnost: 844 g

Rozměry: 15,3 x 21,6 x 3,4 cm

Rok vydání: 2020

ISBN: 978-80-7614-002-8

Zpět do obchodu