Právní psaní srozumitelným jazykem

Stručné, přímočaré a hlavně srozumitelné. Těmito slovy by šlo většinu právních textů popsat jen stěží. Přitom tomu tak být nemusí. Profesor Bryan A. Garner, jedna z nejuznávanějších osobností právního psaní, ve své knize nabízí bezmála padesát zásad psaní právních textů doplněných o praktická cvičení. K desítkám tisíc právníků, kterým tato kniha pomohla psát lépe, se můžete přidat i vy. Do rukou českých čtenářů se nyní dostává nejen přeložená, ale i adaptovaná na české prostředí. Jde o první knihu na českém trhu, která systematicky rozebírá psaní jednotlivých druhů právních textů – od žalob a rozhodnutí přes analýzy a odborné články až po smlouvy a zákony.

Skladem
449 Kč
Kategorie: Právnická literatura
Hmotnost: 0.425 kg

 

Jedna legenda právního psaní. Pět překladatelů. Rok a půl práce.
To je adaptovaný překlad jedné z nejcitovanějších a nejprodávanějších knih o právním psaní na světě.

 

Bryan A. Garner je americký právník, vysokoškolský profesor a přední postava světového právního psaní. Sepsal více než desítku knih o psaní podání, přesvědčování soudců nebo rétorice. Jeho semináře o právním psaní navštívilo už více než 150 tisíc advokátů, soudců a jiných právníků. Díky svým právním slovníkům, knihám o právní interpretaci či roli precedentů v právu se řadí mezi nejcitovanější autory v rozhodnutích amerických soudů.

 

Tým překladatelů

  • John A. Gealfow (advokát, doktorand na PrF MU a École de droit de la Sorbonne a prezident spolku Nugis Finem) vedl tým překladatelů a postaral se o adaptaci některých cvičení.
  • Adéla Valentová a Terezie Königová (vyučující z Katedry jazyků PF UP) se věnovaly Obecným zásadám právního psaní (1. kapitola) a Zásadám grafické úpravy textů (4. kapitola).
  • Pavlína Hubková (vyučující a badatelka v oboru unijního práva na Univerzitě v Lucemburku) se zaměřila na Zásady pro psaní textů s analytickou nebo přesvědčovací funkcí (2. kapitola).
  • Štěpán Janků (student PrF MU a popularizátor právního psaní) se pustil do Zásad pro psaní smluv, právních předpisů a jiných normativních textů (3. kapitola) a Způsobů, jak se neustále zlepšovat (5. kapitola). Adaptoval také některá cvičení.
  • Michaela Bejčková (soudkyně Nejvyššího správního soudu) se postarala o jazykovou redakci překladu.

 

Z pera překladatelů

„Nabízí se otázka, zda může českým právníkům něco dát kniha, která je původně napsaná pro americké právníky, vztahuje se k anglickému jazyku a vychází z amerického právního systému. Odpověď je jednoduchá: důvody, proč by právníci měli věnovat více pozornosti svému písemnému projevu, totiž platí nehledě na kontinent, jazyk nebo právní systém. Zlozvyky, na které kniha upozorňuje, důvěrně znají i čtenáři českých právních textů. Stejně tak platí i doporučení, jak můžeme své právní psaní zlepšit. Ta navíc přicházejí od jednoho z nejpovolanějších: uznávaného profesora právního psaní Bryana A. Garnera. Kniha samozřejmě není a nemůže být pouze doslovným překladem z angličtiny do češtiny. Do původního znění knihy jsme kvůli jazykovým nebo právním rozdílům občas zasáhnout museli – a to buď úplným vypuštěním pasáže, nebo její adaptací. Kvůli těmto zásahům však českým čtenářům nic podstatného neunikne – naopak z nich mohou těžit.“

Podrobnosti o knize

Počet stran: 193
Hmotnost: 425 g
Rozměry: 15,3 x 21,6 x 1,8 cm
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-7614-005-9

 

Zpět do obchodu